Mis tähtsus on sotsiaalökoloogial – uuri siit

Aidake saidi arendamisel, jagades artiklit sõpradega!

Ökoloogia ja keskkonnaalased liikumised on viimastel aastakümnetel palju arenenud. Tänapäeval võime leida üsna palju erinevaid filosoofiaid ja käsitlusi, mis kinnitavad, milline peaks olema inimeste suhe loodusega ja samamoodi, millised peaksid olema ülejäänud üksteisega suhtlevad sotsiaalsed struktuurid.

Nende liikumiste sees on üks silmapaistvamaid sotsiaalökoloogia, mis koondab klassikalise keskkonnakaitse erinevaid elemente ja erinevaid poliitilisi liikumisi, mis määratlevad seda filosoofiat ja selle maailma mõistmise viisi ja suhteid, mis inimestel peaksid sellega olema. Kui tahad sügavuti teada milline on sotsiaalökoloogia tähtsus, samuti selle uusimat ajalugu ja määratletud eesmärke, jätkake Green Ecologist lugemist ja me räägime teile sellest.

Mis on sotsiaalökoloogia

Kui me räägime sotsiaalökoloogia viitame otseselt Murray raamatuturg, Ameerika ajaloolane ja filosoof, kellele me võlgneme selle termini loomise. Sotsiaalökoloogia, mida nimetatakse ka roheliseks anarhismiks või ökoanarhismiks, on filosoofiline vool, mis tuleneb klassikalise keskkonnakaitse ja anarhistliku voolu postulaatide liit.

Bookchini enda nägemuse kohaselt reguleerib loodus end autonoomselt ja ilma, et oleks vaja seda valitsevat autoriteeti. Samamoodi loovad kõik selle moodustavad elusolendid lokaalseid ja omavahel seotud suhteid, mis viib tervikliku nägemuseni (globaalne nägemus, milles kõik on seotud) ja mis määrab looduse ja bioloogilise elu edukuse.

Sama argumendiga jätkates, kui inimene loob suhteid oma liikmete või inimese ja looduse vahel, põhinevad seda tüüpi suhted võimu ja autoriteedi suhetel. Teisisõnu, iga terviku moodustava osa terviklik ja omavahel seotud nägemus on katkenud. Järelikult ei hävine mitte ainult looduslik tasakaal, mis võimaldab looduse edukat arengut, vaid ohus on ka inimeste ellujäämine.

Milline on sotsiaalökoloogia pakutud inimese ja looduse suhe

Seistes silmitsi selle olukorraga loodusliku tasakaalu rikkumine mis hõlmab inimeste tegevust looduses, pakub sotsiaalökoloogia välja rea tehnilisi ja poliitilisi aspekte, mille eesmärk on defineerida uuesti inimese ja looduse suhe eesmärgiga taastada katkenud terviklik tasakaal.

Tehnilised aspektid

Inimene peab kasutama oma intelligentsust, et muuta oma tsivilisatsiooni- ja tööstustegevus jätkusuutlikuks tsivilisatsiooni- ja tööaktsiooniks, see tähendab, et inimese tegevus ei too kaasa looduse hävingut. See saavutatakse säästva arengu, säästva biotehnoloogia, säästva arhitektuuri jne abil.

Poliitilised aspektid

Sotsiaalökoloogia määratleb ümber poliitilised struktuurid, millesse inimkooslused on rühmitatud, et minimeerida inimtegevuse mõju ökosüsteemidele. Sel moel eitab sotsiaalökoloogia rahvusriigi klassikalisi struktuure ja isegi riigi mõistet. Selle asemel teeb ta ettepaneku tugevdada kohalikke struktuure nn libertaarses munitsipalismis.

Mis on libertaarne munitsipalism

Võttes arvesse vajadust reformida sotsiaalseid struktuure, et kaitsta loodust, pakub sotsiaalökoloogia välja nn libertaarne munitsipalism, mis on territoriaalne korraldussüsteem, mis loobub klassikalisest rahvusriigist, eelistades inimkoosluste mudelit, kus omavalitsusel oleks kodanike ühiskonnaelu reguleerimisel kõrgeim võim. Loomulikult peavad omavalitsused loomiseks vajalikud meetmed vastu võtma inimkooslused, mis on loodusega tasakaalus.

Sel moel tekiks Vana-Kreeka polis (autonoomsed linnad) sarnane sotsiaalne struktuur, mis toimiks koos föderaalne organisatsioon, mille lõppeesmärk on säilitada inimese ja looduse suhe terviklikus ja omavahel seotud suhetes, mida kaitseb sotsiaalökoloogia.

Mis on siis sotsiaalse ökoloogia tähtsus?

The sotsiaalse ökoloogia, ökoanarhismi või rohelise anarhismi tähtsust See ei tulene niivõrd võimalusest kehtestada föderalistlik mudel laiaulatuslikult või mitte, kuivõrd ettepanekust, et lõppkokkuvõttes võivad väikesemahulised tegevused viia muutuseni meie keskkonnaga suhtlemises. Kui mõelda üksikutele linnadele, omavalitsustele, mis võtavad keskkonnaalgatused kohalikul tasandilSeisame silmitsi säästva arengu mudeliga, mida on palju lihtsam rakendada nii praktikas kui ka lühikese aja jooksul, kui piirduda suurte projektidega, mis nõuavad riikide ja rahvusvaheliste võimude ühtlustamist ja koostööd.

See ei tähenda mingil juhul seda, et tuleks lahti öelda kõige ambitsioonikamatest eesmärkidest, mille on välja pakkunud kõige asjakohasemad poliitilised võimud. Siiski on see näide tavakodaniku ja kohalike omavalitsuste tähtsusest meie vahetu ökosüsteemi (keskkond, kus me iga päev elame) muutmisel jätkusuutlikusse kohta ja seos loodusega. Mida saaks ellu viia tänu säästvate alternatiivide ja keskkonda austavate projektide elluviimisele, mis taastavad tervikliku mudeli, kus inimene on loodusest teine osa, mitte selle äge vaenlane, et ühe ja teise huvides on leppimatud.

Kui soovite lugeda rohkem sarnaseid artikleid Mis tähtsus on sotsiaalökoloogial, soovitame teil siseneda meie kategooriasse Ühiskond ja kultuur.

Te aitate arengu ala, jagades leht oma sõpradega
See lehekülg teistes keeltes:
Night
Day