Mis on KESKKONNAÕIGUS – mõiste ja kokkuvõte

Aidake saidi arendamisel, jagades artiklit sõpradega!

Huvitav, mis täpselt on keskkonnaseadus? Kas teadsite, et see ei ole sama mis ökoloogiline seadus ja et see on üks keerulisemaid õigusharusid?

Kui soovite seda tüüpi õigusi põhjalikult teada saada, jätkake selle ökoloog Verde artikli lugemisega, milles me selgitame mis on keskkonnaõigus lihtsa definitsiooniga ja pakume teile selle teema praktilise kokkuvõtte, et saaksite hakata süvenema sellesse keerukasse looduse või keskkonnaga seotud õigusharu.

Mis on keskkonnaseadus – lihtne määratlus

Sissejuhatuseks tavakodanikule selgitame siin mis on keskkonnaõigus lihtsa määratlusega. Laias laastus on keskkonnaseadus:

"JAta õigusnormide kogum, mis reguleerib inimtegevust Kaitse keskkonda või loodus".

Siiski, see õigusharu See, nende sõnadega seletatuna, võib tunduda üsna lihtsa seadusena, osutub, et see on üks keerukamaid seni eksisteerinud õigusharusid.

Selles teises rohelise ökoloogi artiklis näitame teile, mis vahe on keskkonnaseaduse ja ökoloogilise seaduse vahel.

Keskkonnaseadus: kokkuvõte

Võrreldes teiste õigusharudega võib öelda, et keskkonnaõigus on üks spetsiifilisemaid, kuna käsitleb õigusreaalsuse piiratud haru, olles vastutav kehtestada seadused ja keskkonnakontroll, mille põhieesmärk on säilitamine ja säilitamine samast. Sellest tulenevalt seisame silmitsi keskkonnaküsimusi käsitlevate õigusaktidega, millel on palju valdkondi ja oluline tehniline komponent, mis ühendab nii õigus- kui ka teadusharu, moodustades nendevahelise ühenduspunkti, mille ühine eesmärk on jõuda kõige sobivama lahenduseni. iga juhtumi puhul, et see kaitse oleks oma õigusliku tõhususe seisukohalt tõhus. Selle tulemusena seisame silmitsi nii mineviku kui ka praeguste õigusnormide kombinatsiooniga, kuna see peab kehtima ajakohastamine vastavalt keskkonnategelikkusele millesse me sattume, mis tuleneb aeg-ajalt tekkinud vajadusest kiiresti lahendada vajadused, mis nõuavad kohest reguleerimist.

Keskkonnaõiguse keerukust on juba väljendanud meie konstitutsioonikohus, täpsemalt 26. juuni 1995. aasta lauses 102/1995, väites, et:

Keskkonda ei saa taandada pelgalt loodusvarade ja nende füüsilise baasi summaks või kõrvutamiseks, vaid see on kõigi nende elementide kompleksne suhete võrgustik, millel iseenesest on olemas oma eelnev olemasolu, kuid mille omavaheline seotus neid annab. transtsendentne tähendus, mis on väljaspool igaühe individuaalset

Keskkonnaõigus on sügavalt rahvusvahelistunud seadus, mis on tingitud keskkonna enda globaalsest mõõtmest, mistõttu seisame silmitsi ressurssidega, mille kaitsmine nõuab rahvusvahelist tegevust, mis poleks võimalik ilma konsensusliku regulatsioonita, ühise tegevusega, mille eest iga riik võtab oma osa vastutusest.

Selle rahvusvahelisuse otsese tagajärjena seisame silmitsi a mitut valdkonda käsitlevad õigusaktid ja kõrge tehniline komponent, kus eristatakse mitut reguleerivat taset, mida teostavad erinevad avalikud haldusasutused, kuna need vastutavad avalike huvide tagamise eest, omades selleks erinevaid sekkumisvahendeid. keskkonnakaitse See räägib sellest, et mõned neist instrumentidest loovad erinevaid keskkonnaseadused ja määrused, leides seega eeskirjad rahvusvahelisel, kogukonna, osariigi, piirkondlikul ja isegi omavalitsuslikul tasandil, integreerides selliseid küsimusi nagu:

  • TervisekaitseNende kahe seos on ilmne, et võidelda epideemiate ja haiguste vastu, mis võivad tekkida halva keskkonnajuhtimise tagajärjel.
  • Vara kaitse, mis reguleerib muuhulgas akustilisi või muid emissioone, mida inimestel ei ole kohustust kanda.
  • Turutehnikad, mis puudutab seost keskkonnakaitse ja tehnika vahel, mida ettevõtted kasutavad enda positsioneerimiseks või isegi konkreetsel turul sekkumiseks; teiste hulgas.

Seetõttu on keskkonnakaitse on muutunud üheks võtmeks sotsiaalse arengu tagamisel, püüdes kaitsta ühist hüve, millest on saanud sotsiaalne nõudmine, kuna see on tihedalt seotud tervise ja elukvaliteediga, kuna keskkond on ühine nimetaja poliitikates, mis alguses pilk võib sellele keskkonnakaitsele võõrana tunduda.

Keskkonnaõiguse määrused – kokkuvõte

Mis puutub erinevate haldusasutuste loodud regulatsioonidesse, siis need tiirlevad ümber keskkonnale omase "üldise hüve" olemuse, millel ei ole rohkem ega vähem kui ennetav eesmärk, püüdes seega vältida keskkonnakahju, enne selle hilisemat taastamist. Omakorda a sanktsioneeriv tegevus administratsiooni poolt nõuetele mittevastavuse korral. Seoses vastutuse karistamisega leiame, et Hispaania õigussüsteem Hispaania põhiseaduse artikli 45 lõike 3 kohaselt, mis näeb samuti ette kriminaalvastutus loodusvaradele, loomastikule ja taimestikule tekitatud kahju eest, teiste hulgas.

Mis puudutab Hispaania põhiseaduse eespool nimetatud artiklit 45, siis selles on sätestatud, et:

  1. „Igaühel on õigus nautida inimese arenguks sobivat keskkonda, aga ka kohustus seda säilitada.
  2. Avalik võim tagab kõigi loodusvarade ratsionaalse kasutamise, et kaitsta ja parandada elukvaliteeti ning kaitsta ja taastada keskkonda, toetudes hädavajalikule kollektiivsele solidaarsusele.
  3. Eelmises paragrahvis sätestatu rikkujatele kehtestatakse seaduses sätestatud tingimustel kriminaal- või halduskaristus, samuti tekitatud kahju heastamise kohustus.

Seetõttu konfigureerib nimetatud artikkel keskkonda kui hüve, mille nautimine on iga kodaniku õigus ja seda hoida on kohustatud nii neil endal kui ka ametiasutustel. Sellest tulenevalt on igaühel õigus nõuda administratsioonidelt vajalike meetmete võtmist keskkonnakaitse tagamiseks, tagades selle avalikkuse osaluse ja õiguskaitse kättesaadavuse keskkonnaküsimustes.

Lõpetuseks tahame teile pakkuda selle teise artikli, milles räägime põhjalikult keskkonnakaitsest ja -kaitsest, selle tähtsusest ja meetmetest.

Kui soovite lugeda rohkem sarnaseid artikleid Mis on keskkonnaseadus, soovitame teil siseneda meie kategooriasse Ühiskond ja kultuur.

Te aitate arengu ala, jagades leht oma sõpradega
See lehekülg teistes keeltes:
Night
Day